LC Borsdorf-Parthenaue wird Mitglied im Verein “Leipzig 2015 e.V.”